Alternative text

Fortbildningsdag

Anmälan till fortbildningsdag "Att samtala med den som inte orkar leva -
ett personcentrerat förhållningssätt i suicidpreventivt arbete, 26/1 2021,
kl. 13.00-16.30, via plattformen Zoom

Jag anmäler mig härmed till den 26/01, 2021