Alternative text

SPF fortbildar

“Psykiatern i det offentliga rummet – Möjligheter, risker och ansvar”

Måndag 26/9 kl. 18:00-20:30

Varmt välkommen!
SPFs styrelse

Alternative text