Alternative text

Münchenbyggeriet – Stockholm

Jag är införstådd med att min anmälan är bindande:

Kurs (Max en kurs per person):
1. FULLT - Kurs (Max en kurs per person):
2. FULLT - Psykofarmakologi, torsdag 9-12, max 50 personer
3. FULLT - Sexualmedicin, torsdag 13-17, max 20 deltagare

Faktureringsmottagare för kongressavgift (och ev mingel/middag): 
OBS! Var noga med rätt faktureringsavgift. Vi debiterar 100 kronor extra om vi tvingas omfakturera.

Faktura skickas till adressen ovan.
Du kommer att få ett epost-meddelande från oss som en bekräftelse på denna anmälan.
Om du inte får det medelandet inom ett par timmar - kontakta oss via epost:
kongressen@svenskapsykiatrikongressen.se