Alternative text

Jag är medlem i SPF och anmäler mig härmed till årsmötet.